วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศิลปตะวันตกยุคหลังลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ ถึงสงครามโลกครั้งที่๑


Fauvism
Expressionism
Cubism
Abstractionism
Futurism


                                                                               ศิลปะลัทธิโฟวิสม์  Fauvism
 
หมายถึง ลัทธิสัตว์ป่า
·       เมื่อเปรียบกับรูปแบบศิลปะสมัยเรอแนสซองส์ซึ่งงามตามหลักสุนทรียภาพเดิม
ขณะที่ผลงานของกลุ่มศิลปินศิลปะลัทธิโฟวิสม์กลับให้สีสันโฉ่งฉ่าง 
·       แสดงถึงความเป็นปฏิปักษ์กันอย่างเห็นได้ชัด


                                                      ศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์    Expressionism Art·   ภาษาละติน  “Expressare”
·   Ex มีความหมายว่า  “ออกมา
·   pressare มีความหมายเท่ากับกด ดัน คั้น บีบ

หมายถึง การแสดงออกทางศิลปะ ที่ตัดทอนรูปทรงและสีสันอย่างเสรีที่สุด ตามแรงปรารถนา
แรงปรารถนา = ความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปิน
การแพร่หลายของลัทธิเอกเพรสชันนิสม์
          ครอบคลุมวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดงปลายC.19 และต้นC.20   (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เว เบลเยียม เยอรมนี) ศิลปินสำคัญ ได้แก่  มาทีสส์ (Henri Matisse), เบคมานน์( Max Beckmann),รูโอลท์ ( Georges Rouault),Gen Paul, มาร์ค(Franz Marc),  แคนดินสกี(Wassily Kandinsky) โนลเด(Emil Nolde)                                                                                                 Cubism Art


 
ลัทธิคิวบิสม์เชื่อว่านอกจากจะต้องไม่แสดงเชิงการถ่ายทอดตามความจริงที่ตาเห็นแล้วยังต้องกลั่นกรอง วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรงเหลือเพียงแก่นแท้ที่มั่นคงแข็งแรง
               ลัทธิคิวบิสม์ได้แนวคิด และอิทธิพลการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายจากผลงานของเซซานน์ โดยแทนค่ารูปทรงด้วยแสงสีอันระยิบระยับ ให้บรรยากาศตามช่วงเวลาเท่านั้น


                                                                   ศิลปะลัทธินามธรรม   Abstractionism Art


       ให้ความสำคัญเรื่องรูปแบบศิลปะหรือปรากฏการณ์ อันเกิดจากการผสานรวมตัวกันของทัศนธาตุ ( เส้น สี แสงเงา รูปร่าง ลักษณะผิว )   ไม่คำนึงถึงเนื้อหาศิลปะ

 ศิลปะนามธรรม   จำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ

1.ศิลปะนามธรรมแบบโรแมนติก  2. ศิลปะนามธรรมแบบคลาสสิค
1.ศิลปะนามธรรมแบบโรแมนติก สร้างงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเสรี โดยส่งผ่านลักษณะรูปแบบศิลปะที่อิสระ
2.ศิลปะนามธรรมแบบคลาสสิก
สร้างงานที่ผ่านการคิดไตร่ตรองการวางแผนอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์


                                                                     ศิลปะลัทธิฟิวเจอริสม์ (Futurism Art)


         ศิลปินอิตาลีกลุ่มหนึ่ง มีความเห็นขัดแย้งกับแนวทางศิลปะเชิงขนบนิยมในประเทศของตนอย่างรุนแรง   เริ่มต้นเคลื่อนไหวในปี ค..1909
ศิลปะลัทธิฟิวเจอริสม์ ได้ชื่อจากความเชื่อทางศิลปะของศิลปินและแนวทางการสร้างงาน คือ
·       มุ่งแสดงความรู้  เคลื่อนไหว จากบริบทของสังคมยุคเครื่องจักรกล ที่แพร่ในยุโรป
·       ต้องการแสดงออกถึงลักษณะของสังคมยุคใหม่
·       เห็นความงามของเครื่องจักรกลที่รวดเร็วและมีพลัง
· ศิลปะฟิวเจอริสม์จึงเป็นการสร้างผลงานแสดงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจุบันที่ไม่หยุดนิ่ง อันเป็นผลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
· ศิลปินมักจะใช้เนื้อหาของงานที่เกี่ยวความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน บุคคล สัตว์ หรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
เช่น วงล้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และแสงสี

อ้างอิงมาจาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอน อาจารย์พิทยะ ศรีวัฒนสาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น